Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Enciclopèdia Catalunya  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[46334] Manent, Albert. "Josep Maria Casacuberta i l’Editorial Barcino." In Estudis de llengua i literatura catalanes. Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 9-29. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980.
V
[46619] Vallverdú, Francesc. "L’edició catalana de 1923 a 1930." Els Marges, no. 9 (1977): 23-50.
Inclou l’annex “Producció de llibres catalans de 1926 a 1933”.