Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 02 neoclassicisme  [Clear All Filters]
S
[46496] Fontrodona, Esteban Pujals. "Shakespeare y sus traducciones en España: Perspectiva histórica." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 5-6 (1985): 77-85.
Reeditat, en versió catalana, a Esteve Pujals, Perspectives de literatura anglesa, Barcelona, Columna, 1994, p. 45-56.
V
[46309] Macrí, Oreste. Varia fortuna del Manzoni in terre iberiche. Ravenna: Longo Editore, 1976.