Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is literatura catalana  [Clear All Filters]
D
[48668] Joyce, James. Dublinesos. Barcelona: Edhasa, 1988.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
N
[46283] Lafarga, Francisco. "Notas acerca de la fortuna de Diderot en España." Anuario de Filología, no. 5 (1979): 353-367.