Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: Keyword is La Fontaine, Jean de  [Clear All Filters]
F
[46514] Riba, Carles. "La Fontaine traduït per J. Carner." In Obres completes, 249-255. Vol. 2 (Crítica, 1). Barcelona: Edicions 62, 1985.
Publicat a “La Veu de Catalunya” en 3 parts durant els mesos d’agost, setembre i octubre de 1921.
J
[46254] Gustà, Marina. "Josep Carner." In Història de la literatura catalana. Part moderna, 153-212. Vol. 9. Barcelona: Ariel, 1987.
P
[46478] Pinyol-Balasch, Ramon. "Pròleg." In Aniversari. Obra poètica, 1925-1985, edited by Xavier Benguerel, 5-36. Barcelona: Edicions del Mall, 1987.
Q
[46628] M. Colell, Àngels Vidal. "Quatre versions catalanes d’une fable de La Fontaine (“La cigale et la fourmi”)." In Actas del Primer Coloquio Internacional de Traductología (Valencia, mayo de 1989), edited by Brigitte Lepinette, Amparo M. Olivares and Emma Sopeña, 215-218. Quaderns de Filologia. València: Universitat de València, 1991.
T
[46439] Ortín, Marcel. "Les traduccions de Carner... encara." El Pou de Lletres (1996): 46.