Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Editorial Millà  [Clear All Filters]
L
[46619] Vallverdú, Francesc. "L’edició catalana de 1923 a 1930." Els Marges, no. 9 (1977): 23-50.
Inclou l’annex “Producció de llibres catalans de 1926 a 1933”.
M
[46244] Graells, Guillem-Jordi. "Els Millà, una família d’editors populars." Serra d’Or, no. 167 (1973): 27-30.