Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Keyword is 05 influència  [Clear All Filters]
H
[46237] Inglada, Pere Gómez i. "Henri Bergson en els articles de J. V. Foix." Els Marges. Revista de Llengua i Literatura 86 (2008): 67-81.
I
[46388] Cabrera, Jerónimo Méndez. "Influències de l’haikú a Occident: de Bashoo a Salvat-Papasseit." Extravío. Revista electrónica de literatura comparada 1 (2006).
R
[46265] Iribarren, Teresa. "Ramon Esquerra o l’”altra” modernitat." Quaderns de Vallençana, no. 1 (2003): 82-91.
T
[46279] Kobayashi, Kozne. "La tanka catalana i la tanka japonesa." Revista de Catalunya, no. 31 (1989): 101-113.