Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is Xènius [Ors, Eugeni d’]  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[46151] Esquerra, Ramon. Shakespeare a Catalunya. Vol. 16. Barcelona: Publicacions de la Institució del Teatre, 1937.
R
[46516] Riba, Carles. "L’humanisme a Catalunya." Reduccions, no. 23-24 (1984): 20-43.
El manuscrit original d’aquesta conferència va ser acabat el 1940. Carles Riba hi va afegir algunes notes posteriors i, tot i que no coneixem on la va pronunciar per primera vegada, Segimon Serrallonga ressegueix tots els anys i llocs on Carles Riba la va llegir. L’edició de la conferència de Riba va acompanyada d’una introducció de Segimon Serrallonga.
[46528] Roig, Montserrat. "Marià Manent, en un contrapunt." Serra d’Or, no. 187 (1975): 25-31.