Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Buenaventura Ubach  [Clear All Filters]
B
[46128] Costa, Valentín. "La Biblia de Montserrat." Ciencia Tomista, no. 59 (1940): 258-301.