Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is George Eliot [Evans, Mary Ann]  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
[46060] Cabré, Lluís. "Josep Carner i Anthony Trollope: Els marges d’una traducció." Revista de Catalunya, no. 92 (1995): 111-130.