Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 04 literatura religiosa  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[46632] Vilà, Montserrat. "Lluís Nicolau d’Olwer i els estudis sobre la Bíblia. In memoriam Frederic Clascar." In Miscel·lània Joan Veny, 185-190. Vol. 3. Estudis de llengua i literatura catalanes 3. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003.