Bases de dades bibliogràfiques

Export 8 results:
Filters: Keyword is Alighieri, Dante  [Clear All Filters]
A
[46079] Camps, Assumpta. "Una altra lectura de Dante: les traduccions de Josep Lleonart." Revista de Catalunya, no. 132 (1998): 105-120.
D
[46093] Camps, Assumpta. "El Dante de La vida nova en català." Revista de Catalunya, no. 122 (1977): 89-102.
J
[46082] Camps, Assumpta. "Josep Carner, traductor de Dante." Revista de Catalunya, no. 117 (1997): 87-102.
[46627] Alcover, Jaume Vidal. "Josep M. de Sagarra, traductor." Estudis Escènics, no. 23 (1983): 69-92.
Lliçó inaugural del curs 1981-1982 de l’Institut del Teatre de Barcelona (Palau Güell, 7-12-1981).
[46202] Gallén, Enric, and Marina Gustà. "Josep Maria de Sagarra." In Història de la literatura catalana. Part moderna, edited by Joaquim Molas, 463-496. Vol. IX. Barcelona: Ariel, 1987.
L
[46630] Vidal-Folch, Estanislau. "Llorenç de Balanzó i el seu temps." Serra d’Or, no. 261 (1981): 29-31.
P
[46052] Brummer, Rudolf. "Un passatge de la Divina commedia de Dante en dues traduccions catalanes." In Estudis de literatura en honor de Josep Romeu i Figueras, 133-141. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986.
S
[46080] Camps, Assumpta. "El sisè centenari de la mort de Dante a Catalunya." Revista de Catalunya, no. 128 (1998): 141-152.