Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is segle XV  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[46116] Cònsul, Isidor. "The Divine Comedy in Catalan." Catalan Writing, no. 17-18 (2002): 22.
B
[46052] Brummer, Rudolf. "Un passatge de la Divina commedia de Dante en dues traduccions catalanes." In Estudis de literatura en honor de Josep Romeu i Figueras, 133-141. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986.