Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Ovidi  [Clear All Filters]
P
[46044] M. Juan, Carme Bosch. "Presència i vivència dels clàssics en Miquel Costa i Llobera." In Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, 189-207. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.