Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is 07 Obra del Sant Evangeli  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[46032] Bohigas, Pere. "La Bíblia a Catalunya." In Aportació a l’estudi de la literatura catalana, 57-76. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982.
A
[46359] Muntaner, Josep Massot i. Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1973.