Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Bíblia de Montserrat  [Clear All Filters]
B
[46032] Bohigas, Pere. "La Bíblia a Catalunya." In Aportació a l’estudi de la literatura catalana, 57-76. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982.
[46128] Costa, Valentín. "La Biblia de Montserrat." Ciencia Tomista, no. 59 (1940): 258-301.