Bases de dades bibliogràfiques

Export 7 results:
Filters: Keyword is Cervantes, Miguel de  [Clear All Filters]
I
[46041] Cerdá, Miguel Bordoy. "Ildefonso Rullán, traductor del Quijote al mallorquín." Anales Cervantinos, no. 2 (1952): 427-430.
M
[45997] Bacardí, Montserrat, and Imma Estany. "La mania cervàntica. Les traduccions del Quixot al català (1836-50?-1906)." Quaderns: Revista de Traducció, no. 3 (1999): 49-59.
Q
[46523] Riera, Carme. El Quijote desde el nacionalismo catalán, entorno al Tercer Centenario. Barcelona: Destino, 2005.
[45998] Bacardí, Montserrat, and Imma Estany. El Quixot en català In Textos i estudis de cultura catalana. Vol. 108. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2006.
T
[46040] Cerdá, Miguel Bordoy. La traducción mallorquina del Quijote. Palma de Mallorca, 1956.
[46171] Costa, Josep Ferrer i. "Les traduccions catalanes del Quixot." Revista de Catalunya, no. 212 (2005): 3-6.
[45992] Bacardí, Montserrat. "Translation from Spanish into Catalan during the 20th century. Sketch of a chequered story." In Less Translated Languages, edited by Albert Branchadell and Lovell Margaret West, 257-268. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2005.