Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Massó i Ventós, J  [Clear All Filters]
S
[45964] Vendrell, Lídia Anoll. "Sobre las traducciones españolas del teatro simbolista en lengua francesa." In Teatro y traducción, edited by Francisco Lafarga and Roberto Dengler, 177-184. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1995.