Bases de dades bibliogràfiques

Export 8 results:
Filters: Keyword is Salvat-Papasseit, Joan  [Clear All Filters]
I
[46388] Cabrera, Jerónimo Méndez. "Influències de l’haikú a Occident: de Bashoo a Salvat-Papasseit." Extravío. Revista electrónica de literatura comparada 1 (2006).
J
[46326] Manent, Albert. "Joan Alavedra, entre les lletres i la música." Revista de Catalunya, no. 109 (1996): 97-102.
M
[46327] Manent, Albert. Marià Manent: Biografia íntima i literària. Vol. 4. Biografies i Memòries 4. Barcelona: Planeta, 1995.
R
[45960] Capdevila, Helena Alonso. La recepció de Joan Salvat-Papasseit en les antologies de poesia. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. Departament de Filologia Catalana, 1994.
S
[46456] Pedraza, Pilar. "Salvat-Papasseit: Un poeta, un instituto, una traducción." Nueva Revista de Enseñanzas Medias, no. 6 (1984): 165-184.
[46616] Plana, Jaume Vallcorba. "Sobre l’evolució ideològica de Josep Maria Junoy (1906-1939)." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 13 (1978): 33-44.
T
[46279] Kobayashi, Kozne. "La tanka catalana i la tanka japonesa." Revista de Catalunya, no. 31 (1989): 101-113.