Bases de dades bibliogràfiques

Export 13 results:
Filters: Keyword is 03 recepció and Autor is Camps, Assumpta  [Clear All Filters]
C
[46092] Camps, Assumpta. "Costa i Llobera i Carducci: una “mala lectura”?" Revista de Catalunya, no. 73 (1993): 101-113.
D
[46093] Camps, Assumpta. "El Dante de La vida nova en català." Revista de Catalunya, no. 122 (1977): 89-102.
I
[46078] Camps, Assumpta. "La incidencia de la nueva drammaturgia dannunziana en el Modernismo catalán." In El teatro italiano: actas del VII Congreso nacional de italianistas, edited by Joaquín Espinosa Carbonell, 149-155. Valencia: Universitat de València, 1998.
J
[46084] Camps, Assumpta. "Josep Pla i el poeta dels “Canti”." Serra d’Or, no. 453 (1997): 41-43.
L
[46083] Camps, Assumpta. "L’obra poètica de D’Annunzio en català: la raó d’una tria." Llengua i Literatura: Revista Anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, no. 8 (1997): 119-148.
[46087] Camps, Assumpta. "Luigi Pirandello en Cataluña: la razón de una incomprensión." Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca., no. 6 (1996): 29-39.
P
[46094] Camps, Assumpta. "El Pirandello de Josep Pla." Revista de Catalunya, no. 116 (Submitted): 69-82.
[46089] Camps, Assumpta. "La presència de D’Annunzio en l’Estètica Arbitrària de Gabriel Alomar." Randa, no. 37 (1995): 133-141.
R
[46085] Camps, Assumpta. La Recepció de Gabriele D’Annunzio a Catalunya. Textos i estudis de cultura catalana. 50. Barcelona: Curial. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996.
[46076] Camps, Assumpta. La recepció de Gabriele D’Annunzio a Catalunya: traduccions i textos inèdits. Barcelona: Curial//Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
[46091] Camps, Assumpta. "La recepció literària com a mi(s)tificació: el cas de Carducci a Catalunya." Revista de Catalunya, no. 84 (1994): 110-120.
S
[46080] Camps, Assumpta. "El sisè centenari de la mort de Dante a Catalunya." Revista de Catalunya, no. 128 (1998): 141-152.