Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 03 recepció and Autor is Vidal Alcover, Jaume  [Clear All Filters]
J
[46627] Alcover, Jaume Vidal. "Josep M. de Sagarra, traductor." Estudis Escènics, no. 23 (1983): 69-92.
Lliçó inaugural del curs 1981-1982 de l’Institut del Teatre de Barcelona (Palau Güell, 7-12-1981).