Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 03 recepció and Autor is Toutain, Ferran  [Clear All Filters]
G
[46595] Toutain, Ferran. "Gulliver al país dels catalans." In El barco fantasma, edited by Grup d’Estudi Catalans, 181-184. Barcelona: Llibres de l’Índex, 1992.
Article publicat al Diari de Barcelona el 28 de gener de 1990.