Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 03 recepció and Autor is Dolç, Miquel  [Clear All Filters]
C
[46145] Dolç, Miquel. "Carles Cardó, humanista." In Miscel·lània Carles Cardó, 239-243. Barcelona: Ariel, 1963.