Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 01 prosa and Autor is Dante Alighieri  [Clear All Filters]
2000
[44719] Alighieri, Dante. Divina Comèdia. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "A Tot Vent"