Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Brosquil  [Clear All Filters]
L
[26289] Coloma, Rafael. El límite de los espejos (antología poética 1987-2002). València: Brosquil, 2003.
Pròleg: Vicent Us; retrat, 21 cm