Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 03 article de tremsa estrangera  [Clear All Filters]
J
[40536] Wallace, Henry. "Jo he visitat Palestina (extret de “Sennaciulo”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 11 (març 1948) (1948): 48-51.
No s’indica el nom del traductor.