Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 06 literatura hispanoamaericana and Autor is Robert Saladrigas  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[40351] Saladrigas, Robert. "Contacte provisional amb la literatura que s’escriu a l’amèrica de parla castellana." Tele/Estel, no. núm. 126, 13 de desembre (1968): 19-21-46.
Article sobre la literatura hispanoamericana