Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 06 literatura anglesa, 06 literatura francesa, 07 Tele/Estel  [Clear All Filters]
N
[39929] Fuster, Jaume. "Noticiari." Tele/Estel, no. núm. 159, 7 de novembre (1969): 38.
Comentaris sobre l’obra de Samuel Beckett -aquell any li havien donat el novel- i sobre l’estrena de Jardin des delices de Fernando Arrabal.