Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 06 literatura iugoslava  [Clear All Filters]
G
[39703] Djilas, Milovan. "Guerra." El Pont, no. núm. 72 (1975): 26-33.
Traducció indirecta a partir de la versió italiana. No s’indica el nom del traductor.