Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: Keyword is 07 Raixa: miscel·lània de literatura catalana  [Clear All Filters]
A
[40543] X. "Agustí Bartra. Una antologia de la lírica nord-americana." Raixa: miscel·lània de literatura catalana (1953): 104.
B
[39513] Arbona, Miquel. "Baudelaire a Mallorca." Raixa: miscel·lània de literatura catalana (1953): 33-35.
G
[40269] Planas, Ramon. "Georges Simenon i Graham Greene." Raixa: miscel·lània de literatura catalana (1953): 118.
N
[40418] Tasis, Rafael. "Novel·la i autobiografia." Raixa: miscel·lània de literatura catalana (1953): 88-89.
L’article parla sobre la novel·la autobiògràfica i pren com a exemples Georges Duhamel i Marcel Proust.
P
[39603] Capmany, Maria Aurèlia. "“La Peste”, d’Albert Camus." Raixa: miscel·lània de literatura catalana (1953): 63-64.