Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is 03 artícle de prensa estrangera  [Clear All Filters]
D
[39477] "La defensa de l’Àrtic (extret de “The Scotsman”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 4 (agost 1947) (1947): 57-60.
Autor anònim. No s’indica el nom del traductor.
E
[39475] "Els esquimals (extret de “The Times Weekly Edition”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 3 (juliol 1947) (1947): 56-61.
Autor anònim. No s’indica el nom del traductor.
J
[39478] "Jo vaig telefonar al President Truman (extret de “Punch”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 7 (novembre 1947) (1947): 67-69.
Autor anònim. No s’indica el nom del traductor.