Bases de dades bibliogràfiques

Export 14 results:
Filters: Keyword is 07 Criterion  [Clear All Filters]
A
[39514] Argente, Jordi. "Albert Camus: l’home." Criterion, no. 5 (1960): 117-124.
B
[40046] Lerín, C.. "La Balada de la presó de reading." Criterion, no. 6 (1960): 154-155.
C
[39579] Oriols, Josep Ma Cabanes. "Ciutadella." Criterion, no. 30 (1966): 133-134.
[40363] Sarri, Jaume. "La confusionària i embullada metodologia de J. P. Sartre." Criterion, no. 6 (1964): 53-69.
[39638] Sormani, Joaquim Civera. "Consideracions sobre la personalitat literària d’Unamuno." Criterion, no. 5 (1960): 56-63.
L’article es centra en la producció dramàtica d’Unamuno
H
[39468] "La història de Sant Michele." Criterion, no. 30 (1966): 138-140.
L
[39580] Oriols, Josep Ma Cabanes. "L’americà pacífic." Criterion, no. 30 (1966): 135-136.
[40364] Sarri, Jaume. "La literatura filosòfica d’Albert Camus." Criterion, no. 5 (1960): 133-147.
M
[39581] J. Cabanes, Ma. "La màscara de la carn." Criterion, no. 30 (1966): 133-134.
Ressenya sobre el llibre “La màscara de la canr” de l’escriptor Maxence van der Mensch
N
[40482] Triadú, Joan. "Notes parcials sobre Albert Camus." Criterion, no. 5 (1960): 125-132.
[46303] Lluch, Carles. La novel·la catòlica a Catalunya: Precedents teòrics (1925-1936). Vol. 30. Cristianisme i Cultura 30. Barcelona: Editorial Cruïlla, 2000.
Pròleg de Jordi Castellanos. Premi Joan Maragall 1998. Inclou un apartat de “Bibliografia citada”, dividit en dues parts: “Estudis i fonts” i “Relació de buidatges de premsa”.
P
[39572] Brughera, Justí M.. "Problemes del traductor bíblic." Criterion, no. 17 (1963): 109-115.
S
[39933] C, Ll G.. "Els Sonets de Shakespeare." Criterion, no. 6 (1960): 140-141.
T
[39927] Fullat, Octavi. "Trajectòria ètica d’Albert Camus." Criterion, no. 6 (1964): 9-51.