Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 06 literatua russa  [Clear All Filters]
T
[39464] "Tolstoi i Maurois també." Serra d’Or núm. 7 (juliol) (1967): 62.
No s’indica el nom de l’autor.