Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is 06 literatura catalana 06 literatura castellana  [Clear All Filters]
1972
[40328] Padrón, Jorge Rodríguez. "Aproximación a la poesía de Pere Quart." Camp de l’Arpa. Revista de Literatura, no. núm. 1 (1972): 25-26.
Article sobre l’obra de Pere Quart, que inclou la traducció de fragments de la seva poesia com “Oda a Barcelona”
[39422] "Pere Gimferrer: cinc poemes." Camp de l’Arpa. Revista de Literatura, no. núm. 3 (1972): 3-6.
Article sobre l’obra de Pere  Gimferrer que inclou la traducció dels poemes: “Com un poema”, “Conjur”, “Combat d’Amor”, “Cant “ i “Complanta”.
[39541] Batlló, José. "Seis poemas catalanes de Josep Elias." Camp de l’Arpa. Revista de Literatura, no. núm. 15 (1972): 6-7.