Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 La Font de les Tortugues  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[32471] Rivoire, André. Vuit poemes d’André Riviore. Vol. 13. La Font de les Tortugues 13. Ciutat de Mallorca: Moll, 1946.
Pròleg de Miquel Batllori. Introducció de Llorenç Vidal.
C
[32467] Rilke, Rainer Maria. Les coses en els “Sonets a Orfeu”. Vol. 6. La Font de les Tortugues 6. Palma de Mallorca: Moll, 1957.
Selecció de Guillem Nadal. Dibuix original de Pau Fornes.