Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is 07 Moll  [Clear All Filters]
1957
[32467] Rilke, Rainer Maria. Les coses en els “Sonets a Orfeu”. Vol. 6. La Font de les Tortugues 6. Palma de Mallorca: Moll, 1957.
Selecció de Guillem Nadal. Dibuix original de Pau Fornes.
1955
[32353] Mann, Thomas. Tonio Kröger. Vol. 8. Raixa 8. Palma de Mallorca: Moll, 1955.
1946
[32471] Rivoire, André. Vuit poemes d’André Riviore. Vol. 13. La Font de les Tortugues 13. Ciutat de Mallorca: Moll, 1946.
Pròleg de Miquel Batllori. Introducció de Llorenç Vidal.