Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is 07 Argos  [Clear All Filters]
1968
[32214] Gironella, Josep Maria. Ha esclatat la pau. Tele-Estel. Barcelona: Argos, 1968.
1967
[32216] Gironella, Josep Maria. Un milió de morts. Tele-Estel. Barcelona: Argos, 1967.
[32215] Gironella, Josep Maria. Els xiprers creuen en Déu. Tele-Estel. Barcelona: Argos, 1967.