Bases de dades bibliogràfiques

Export 8 results:
Filters: Keyword is Ferraté, Joan  [Clear All Filters]
K
[46067] Calderer, Lluís. "Kavafis a Catalunya." Faig, no. 21 (1981): 27-38.
L
[46433] Ollé, Manel. "Lluna i llanterna: represa de temes xinesos. De Bai Juyi a Josep Carner, passant per Arthur Waley." In Carneriana. Josep Carner, vint-i-cinc anys després, edited by Jaume Subirana, 133-150. Barcelona: Proa, 1995.
R
[46331] Manent, Albert. "La recepció de l’obra de T. S. Eliot a Catalunya." In Homenatge a T. S. Eliot, edited by Àlex Susanna, 63-74. Barcelona: Acta, 1989.
Reeditat a Del Noucentisme a l’exili: Sobre cultura catalana del nou-cents, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, 227-240.
[46598] Triadú, Joan. "Romantics and Symbolists." Catalan Writing, no. 17-18 (2002): 40.
S
[46500] Pujol, Dídac. "La segona cançó d’Ariel: traduccions, intertextos i creació literària a partir d’un original shakespearià." La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI I. La traducción y su práctica (2008): 295-306.
T
[32187] Eliot, Thomas S.. "La terra eixorca." Laye 21 (1952): 44-54.
[45954] D. Abrams, Sam. "Thomas Stearn Eliot." Catalan Writing, no. 17-18 (2002): 48-49.
[46501] Pujol, Dídac. "La traducción al catalán de la oralidad fingida en el teatro de Shakespeare." In La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales, edited by Jenny Brumme, 115-134. Madrid; Frankfurt: Iberoamericana; Vervuert, 2008.