Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Alpe  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[32158] Cornelius, Peter. El barber de Bagdad. Barcelona: Alpe, 1947.
Òpera còmica en dos actes. Traducció directa de l’alemany adaptada a la música d’Antoni Pelegrí.