Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Llibres de Sinera  [Clear All Filters]
C
[32047] Barthes, Roland. Crítica i veritat. Vol. 5. Sitges 5. Barcelona: Llibres de Sinera, 1969.
P
[32458] Quasimodo, Salvatore. El poeta, el polític i altres assaigs. Vol. 1. Sitges 1. Barcelona: Llibres de Sinera, 1968.