Bases de dades bibliogràfiques

Export 11 results:
Filters: Keyword is 07 Llibres a l’abast  [Clear All Filters]
A
[32120] Candel, Francisco. Els altres catalans. Vol. 13. Llibres a l’abast 13. Barcelona: Edicions 62, 1965.
[32482] Russell, Bertrand. Assaigs escèptics. Vol. 41. Llibres a l’abast 41. Barcelona: Edicions 62, 1966.
[32484] Russell, Bertrand. Assaigs impopulars. Vol. 23. Llibres a l’abast 23. Barcelona: Edicions 62, 1965.
F
[32082] Brecht, Bertolt. Formalisme i realisme. Vol. 94. Llibres a l’abast 94. Barcelona: Edicions 62, 1971.
G
[32046] Barthes, Roland. El grau zero de l’escriptura i nous assaigs crítics. Vol. 112. Llibres a l’abast 112. Barcelona: Edicions 62, 1973.
[32606] de Chardin, Pierre Teilhard. El grup zoològic humà: estructura i direccions evolutives. Vol. 64. Llibres a l’abast 64. Barcelona: Edicions 62, 1968.
Prefaci de Jean Piveteau.
L
[32478] Russell, Bertrand. L’impacte de la ciència en la societat. Vol. 87. Llibres a l’abast 87. Barcelona: Edicions 62, 1970.
M
[32052] de Beauvoir, Simone. La mesura de l’home. Vol. 79. Llibres a l’abast 79. Barcelona: Edicions 62, 1969.
[32480] Russell, Bertrand. Misticisme i lògica. Vol. 81. Llibres a l’abast 81. Barcelona: Edicions 62, 1969.
Q
[32505] Sartre, Jean-Paul. Qüestions de mètode. Vol. 109. Llibres a l’abast 109. Barcelona: Edicions 62, 1973.
T
[32344] Lukács, György. La teoria de la novel·la. Vol. 32. Llibres a l’abast 32. Barcelona: Edicions 62, 1965.