Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Biblioteca Selecta and Autor is Tomàs de Kempis  [Clear All Filters]
I
[32306] Tomàs de Kempis. La imitació de Crist, Edited by Emili Vallès. Vol. 12. Biblioteca Selecta 12. Barcelona: Selecta, 1953.
A cura de Joan Sales.