Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Biblioteca Selecta and Autor is Homer  [Clear All Filters]
I
[32278] Homer. La Ilíada. Vol. 447. Biblioteca Selecta 447. Barcelona: Selecta, 1971.
Volum II.
[32277] Homer. La Ilíada. Vol. 446. Biblioteca Selecta 446. Barcelona: Selecta, 1971.
Volum I.