Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Foment de Pietat and Autor is Tomàs de Kempis  [Clear All Filters]
I
[32307] Tomàs de Kempis. La imitació de Jesucrist. Barcelona: Foment de Pietat [Impremta Poncell d’Igualada].
Publicació clandestina.