Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 01 proverbis i citacions  [Clear All Filters]
1960
[32004] Aurea Dicta: paraules de l’antiga saviesa. 1ª ed. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1960.
Recull de proverbis llatins per Jordi Lombard.