Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Publicacions del Consell de Pedagogia  [Clear All Filters]
B
[31211] Maró, Publi Virgili. Les Bucòliques. Vol. 4. Col·lecció de literatures antigues 4. Barcelona: R. Duran Alsina, 1918.
Traduïda del llatí en romanç i en vers catalanesc per Llorenç Riber