Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Col·lecció Nova  [Clear All Filters]
C
[31142] Tolstoj, Lev Nikolajevi. El cant del cigne. Vol. 1. Col·lecció Nova 1. Sabadell: P. Muntané, 1930.
Traducció d’Antoni Campmany i Ayné; transcrit al llenguatge actual per Joan Puig