Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Maragda  [Clear All Filters]
P
[31121] Tarkington, Booth. Penrod actor. 1ª ed. Vol. 1. Maragda 1. Barcelona: Imp. Ràfols, 1926.
Il·lustracions de Lola Anglada