Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Tipografia Occitana  [Clear All Filters]
D
[31064] Shaw, George Bernard. El deixeble del diable. 1ª ed. Vol. 1. Col·lecció Teatre de Bernard Shaw 1. Barcelona: Tipografia Occitana; Llibreria Bonavia, 1925.
Melodrama en tres actes