Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Nova col·lecció artística catalana  [Clear All Filters]
C
[30875] Perrault, Charles. Contes de Perrault. Vol. 3. Nova col·lecció artística catalana 3. Barcelona: L’Avenç, 1911.
Traducció catalana i pròleg de Ramon Miquel i Planas. Edició decorada per Alexandre de Riquer