Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Biblioteca Nou Esplet  [Clear All Filters]
M
[30756] Molière. Molière i L’escola dels marits. 1ª ed. Vol. 3. Biblioteca Nou Esplet 3. Barcelona: Editorial Barcino, 1933.
Assaig crític sobre el teatre de Molière i traducció en vers de L’escola dels marits